Information om behandling av personuppgifter

I samband med att GDPR, EUs nya allmänna dataskyddsförordning, träder i kraft den 25 maj 2018 blir det nya regler för hantering av personuppgifter. Eknö Hemman Samfällighetsförening har bland annat arbetat med att bygga om våra webbaserade servicessidor, ökat säkerheten kring dessa sidor, förbättrat våra rutiner och samtidigt begränsat mängden personuppgifter vi samlar in och behandlar.

Information och samtycke till behandling av personuppgifter

Personuppgiftsansvarig
Eknö Hemman Samfällighetsförening
Box 98
130 39 Sandhamn

För frågor om vår hantering av personuppgifter eller våra webbaserade servicessidor är du välkommen att kontakta styrelsen.

Syfte och hur vi använder dina personuppgifter

När du lämnar dina personuppgifter för att skicka in en Serviceanmälan hyresbostäder, Serviceanmälan Sandham, Kontakta styrelsen eller för Vattenavläsning kommer dina personuppgifter endast användas för respektive syfte. Personuppgifterna används för att kunna kontakta dig angående ditt ärende om vi behöver och för att kunna läsa av din vattenförbrukning.

Rättslig grund för behandling av personuppgifter

Genom att godkänna dessa villkor lämnar du ditt samtycke till Eknö Hemman att hantera dina personuppgifter när det gäller serviceanmälan och kontakta styrelsen. Ditt samtycke kommer att registreras i vårt administrationsystem och kommer sedan att lagras tillsammans med dina personuppgifter under den tid dessa lagras.

När det gäller vattenavläsning grundar sig vår behandling på avtal eftersom dessa uppgifter ligger till grund för debitering av vattenförbrukning.

Dessa personuppgifter behandlas för serviceanmälan hyresbostäder

Serviceanmälan Hyrsbostäder

Förnamn, efternamn, adress, mobiltelefon, e-post, läge (adress).

Serviceanmälan Sandhamn

Förnamn, efternamn, mobiltelefon, e-post.

Kontakta styrelsen

Förnamn, efternamn, adress, mobiltelefon, e-post, medlem.

Vattenavläsning

Förnamn, efternamn, adress, mobil, e-post, mätarid

Eknö Hemman har strävat efter att minimera mängden personuppgifter men behöver ändå ovan uppgifter för att kunna hantera ditt ärende och kontakta dig. Tänk på att inte själv lämna personuppgifter i fritextfält eller genom uppladdade bilder till oss.

Andra mottagare av dina personuppgifter

Eknö Hemman kommer att dela dina personuppgifter med den/de entreprenörer som anlitas för att utföra service, underhåll och entreprenad.

Lagringstid och villkor för radering av personuppgifter

Eknö Hemman lagrar bara dina personuppgifter så länge det finns ett behov av dem. När ett ärende är slutfört eller när behovet och syftet med lagringen inte längre finns tas raderas dina uppgifter.

För serviceanmälan hyresbostäder lagras personuppgifterna så länge ärendet är aktivt och därefter under en period av 4 veckor, sedan skrivs personuppgifterna över. För Serviceanmälan Sandhamn lagras personuppgifterna så länge ärendet är aktivt och därefter under en period av 4 veckor, sedan skrivs personuppgifterna över.

För Frågor till styrelsen lagras dina personuppgifter under 6 månader, därefter skrivs dessa över. För Vattenavläsning lagras dina personuppgifter under 18 månader för att avstämning ska kunna utföras, därefter skrivs dina personuppgifter över från din äldsta inrapportering. Det betyder att personuppgifter från dina två senaste inrapporteringar kommer att finnas lagrade.

Dina rättigheter och dina val

Som registrerad har du rättigheter som du behöver känna till. Du har bland annat rätt till att få felaktiga uppgifter rättade. Upplever du att du råkat skicka in felaktiga uppgifter eller om dina personuppgifter ändras under tiden ditt ärende pågår är du välkommen att kontakta oss för att få dina uppgifter uppdaterade.

Du har också rätt att begära att få dina uppgifter raderade. Det kan i så fall innebära att Eknö Hemman får svårt att utföra din serviceanmälan. Du kan däremot inte få personuppgifter för vattenavläsning raderade eftersom dessa ligger till grund för debitering enligt avtal.

Du har också rätt att begära ett registerutdrag över dina personuppgifter. Detta utdrag kan du begära en gång per 12 månader och du skickar en sådan begäran till vår styrelse.

Du har även rätt att när som helst återkalla samtycke till behandling av dina personuppgifter avseende Serviceanmälan hyresbostäder, Serviceanmälan Sandhamn och för Frågor till styrelsen. Det kan i sådant fall innebära att vi inte kan åtgärda eller återkoppla på ditt ärende. En begäran om att återkalla samtycke för behandling av dina personuppgifter skickas till styrelsen för Eknö Hemman.

Har du några andra frågor kring dina personuppgifter eller om du anser att dina rättigheter inte respekteras är du välkommen att kontakta styrelsen för Eknö Hemman Samfällighetsförening. Du har också rätt att framföra dina klagomål till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet i Sverige.

Om vår behandling av personuppgifter

Behandlingen av dina personuppgifter bygger på ditt samtycke för Serviceanmälan och för frågor till styrelsen. För vattenavläsning baseras behandlingen av dina personuppgifter på avtal.

I samband med denna godkännandet samtycker du också till behandlingen som beskrivs här. Eknö Hemman har inte några andra syften med behandlingen av dina personuppgifter än vad som redovisas ovan för respektive webbformulär/servicefunktion. Om ett annat syfte skulle uppstå kommer vi I sådant fall att begära ett nytt samtycke från dig i det aktuella fallet.

Så här kontaktar du Eknö Hemman

Eknö Hemman Samfällighetsförening
Box 98
130 39 Sandhamn
E-post: eknohemman@gmail.com
Hemsida: http://www.eknohemman.se

Så här kontaktar du Datainspektionen

Datainspektionen
Telefon: 08-657 61 00
E-post: datainspektionen@datainspektionen.se