Plantering av lindar i hamnen

26 april, 2021

Eknö Hemman kommer i månadsskiftet april/maj att genomföra plantering av ytterligare ett antal lindar för att komplettera och försköna den befintliga allén i hamnen.

Tidigare under året har vårt trädbestånd underhållits genom trädgallring vid Dansberget samt kronreducering av träd vid Fläskberget, Västern och Adolfs torg.