Faktureringsuppgifter till Eknö hemmans leverantörer

Alla leverantörsfakturor ska skickas per e-post till:

1) eknohemman@gmail.com och
2) med kopia till vår kassör med e-postadress: ekonomi.eknohemman@gmail.com
3) helst också med kopia till den som givit uppdraget

Måste fakturan skickas per post
är vår postadress för leverantörsfakturor
Eknö Hemman Samfällighetsförening
Box 98
130 39 Sandhamn

Den fakturaadress som ska användas för både elektroniska och postade fakturor ska vara

Eknö Hemman Samfällighetsförening
Box 98
130 39 Sandhamn.

Eknö Hemman tillämpar 30 dagars kredittid till leverantörer.

 Kredittider för EHS leverantörer EHS tillämpar 30 dagars kredittid för samtliga leverantörer. I de fall en leverantör har beställt material och har en kortare kredittid till sin egen leverantör för EHS räkning medger vi dock kortare tid. Detta är att betrakta som ett förskott och det är inte meningen att EHS leverantörer ska behöva ligga ute med större belopp. I det fall fakturor inkommer med kortare kredittid kommer vi att ändra detta till 30 dagar och bestrida eventuella räntekostnader och dröjsmålsavgifter.