Styrelse, revisorer och valberedning

Styrelse

Stefan Petersson

Ordförande

Caroline Wedberg

Vice ordförande

Viveca Bergstedt Sten

Sekreterare

Stefan Hising

Kassör

Per Broström

Hamnkvarter & Pontonbryggor

Madeleine Borg

Hamnkvarter & Pontonbryggor

Henrik Ljungzell

Strandpromenaden, mark och vägar

Anders Halvarsson

Sandhamnshöjden

Revisorer

Mats Örtegren, LR Revision & Redovisning Sollentuna AB
och Peter Christensson
 
Revisorssuppleanter
Hans Pettersson, LR Revision & Redovisning
Sollentuna AB och Anne-Christine Wickberg


Valberedning

Peje Emilsson
Göran Waldelius
Jenny Wickberg