Styrelse, revisorer och valberedning

Styrelse

Stefan Petersson

Ordförande

Caroline Wedberg

Vice ordförande

Kerstin Granelund

Sekreterare

Per Broström

Hamnkvarter & Pontonbryggor

Madeleine Borg

Hamnkvarter & Pontonbryggor

Henrik Ljungzell

Strandpromenaden, mark och vägar

Stefan Hising

Kassör

Patrik Enblad

Ledamot

Revisorer

Mats Örtegren, LR Revision & Redovisning Sollentuna AB
och Peter Christensson
 
Revisorssuppleanter
Hans Pettersson, LR Revision & Redovisning
Sollentuna AB och Anne-Christine Wickberg


Valberedning

Peje Emilsson
Viveca Sten
Jenny Wickberg