Styrelse, revisorer och valberedning

Styrelse

Stefan Petersson

Ordförande

Kerstin Granelund

Sekreterare

Per Broström

Hamnkvarter & Pontonbryggor

Anders Lundin

Ledamot

Henrik Ljungzell

Strandpromenaden, mark och vägar

Tomas Eliasson

Kassör

Pelle Sjöblom

Sandhamnshöjden, Strandpromenaden, mark och vägar

Caroline Malm Holmberg

Ledamot

Revisorer

Mats Örtegren, LR Revision & Redovisning Sollentuna AB
och Per H Börjesson
 
Revisorssuppleanter
Hans Pettersson, LR Revision & Redovisning Sollentuna AB
och Göran Sjöblom


Valberedning

Viveca Bergstedt Sten – ordförande
Peter Christensson
Erik Sundström