Vägarna på Sandhamn

Vägarna på Sandhamn förvaltas och sköts av Sandhamns samfällighetsförening (Vägföreningen), som alla fastigheter är anslutna till enligt förrättningar av Lantmäteriet.  Det finns vägar, körbara gångvägar och gångstigar som ligger på mark som för det mesta ägs av Eknö Hemman.