En ren och snygg ö

Sandhamn är vida känt för sina fina badplatser. Eknö Hemman äger och sköter marken vid Fläskberget samt huvuddelen av marken vid badstränderna lilla och stora Trouville.