Hamnen, bryggor och hamnkvarteret

Hamnkvarteret

I det nya hamnkvarteret i hamnen är det Värmdö Kommun som ansvarar för sopanläggning och toaletter medan Eknö Hemman äger och förvaltar de affärslokaler som uthyrs till olika näringsidkare. I servicekvarteret har Hemmanet även anlagt en lekpark och en boulebana.

 

Båtplatser

Hemmanet har drygt 120 båtplatser och 46 nya båtplatser i Östra hamnen som blev klar till sommaren 2018. Principen är att ge prioritet till delägare i Eknö Hemman, åretruntboende, företagare samt boende på Sandhamnshöjden. 

 

Vill du hyra en båtplats? Här kan du ställa dig i vår kö:

Eknö Hemman äger och hyr via arrendekontrakt ut de flesta av bryggfästena på Sandhamn. Eknö Hemman hyr även ut bryggplatser vid pontoner i hamnen.

Kontakta Eknö Hemman, Box 98, 130 39 Sandhamn alternativt

per.brostrom@trafikstockholm.com 
för att ställa er i kö för en båtplats. I samband med intresseanmälan skall 200 kr betalas in till bg 5975-5629 (Om man ej tilldelats plats innevarande år behöver man betala 200 kr för nästkommande kalenderår för att behålla sin plats i kön!)