Sandhamnshöjden

För att åstadkomma ett levande samhälle året runt i skärgården behövs insatser för boende, arbetsplatser, kommunikationer och offentlig service. I en strävan att bidra till detta tecknade Eknö Hemman, KSSS och Värmdö kommun 2005 ett avtal om detaljplanering av nya områden, där det mest centrala för Eknö Hemman var uppförandet av ett nytt bostadsområde på Eknö Hemmans mark på höjden ovanför ångbåtsbryggan.


Sandhamnshöjden idag / Flytta hit

Byggnationen på Sandhamnshöjden har genomförts under fem etapper med start hösten
2010 och avslutades i april 2015. Totalt äger Eknö Hemman 29 bostäder i olika storlekar som hyrs ut med förtur till personer som bor och arbetar på Sandhamn.

Om du är intresserad av att flytta till Sandhamn permanent, kontakta Eknö Hemman
Samfällighetsförening, email: eknohemman@gmail.com.