Vår verksamhet

Eknö Hemman äger och förvaltar mark och byggnader i hamnen, i byn, på Sandfältet, Dansberget, Kvarnberget, Västerudden, Fläskbergets och Trouvilles badstränder.

Vidare äger och förvaltar Hemmanet bostäder, ett litet klubbhus (fd kapten Bredenbergs stuga) kommersiella lokaler i hamnen för uthyrning till näringsidkare, arrenderar ut mark för kommunens sopanläggning, fyra pontoner med ca 166 båtplatser varav 46 st i Östra hamnen, arrenderar ut bryggfästen, samt den mesta av den mark Vägföreningen brukar till förrättade vägar på Sandhamn. Hemmanet har även fiskevatten.