Våra lokaler

Våra lokaler i hamnkvarteret har ett balanserat utbud med Sandhamns Glassbar, Sandhamnsguiderna, Sea Life, Bokförlaget Max Ström och Sandhamns Sjöbod. Hemmanet hyr också ut lokaler till Lantz Agentur AB och Lotsboden Sandhamn AB.