Att tänka på

07 april, 2021

Inför sommaren vill Eknö Hemman påminna alla som bor och vistas på Sandhamn om några saker som gör ön trevligare för oss alla.

  • Eknö Hemman bekostar all städning av allmänna platser på ön, men var och en ansvarar av gammal hävd för området kring sin egen tomt. Om det sticker ut grenar över ditt staket, växer högt gräs eller ligger skräp utanför, så gör du alla en tjänst om du håller efter sådana saker.

  • Kopplingstvång för hundar gäller för hela Sandhamn. Plocka upp efter din hund och släng påsarna i härför avsedda kärl. Hundar får ej vistas på allmänna badplatser och lekplatser eller kyrkogården. (Se lokala ordningsföreskrifter i Värmdö Kommun).

  • Efter den 1 juni ska inga båtar ligga kvar uppe på land. Det är gammal hävd på ön för att vi alla ska njuta av sommaren.

  • För att alla skall kunna njuta av semester och lediga helger bör störande byggnadsarbeten (motorsågar, högtryckstvättar, slipmaskiner, hamrande m.m.) undvikas under juli månad samt helger under juni och augusti.

  • Den som önskar förvara material, trailers etc på hemmanets mark måste ha tillstånd för detta och betala en avgift för tillfälligt arrende till Eknö Hemman. Kontakt tas via hemsidan: http://www.eknohemman.se