Skärgårdspaketet

09 maj, 2023

"i samråd med boende i skärgården och relevanta politiska organ arbeta fram ett skärgårdspaket med tillhörande handlingsplan i syfte att få fler fastboende på och kring våra kärnöar, i syfte att upprätthålla en livskraftig skärgård."