Hemmanets miljöarbete med Ekologigruppen

01 mars, 2021

I detaljplanen för bostäderna på Sandöhöjden ingår två markområden som betecknas med Natur - ett mindre nedan utsiktstornet och ett större i sandtaget.

Det innebär bl a att vi är skyldiga att ha en skötselplan för dessa områden och en sådan håller på att tas fram nu när bygget är klart. Ekologigruppen har på Hemmanets uppdrag utrett naturvärdet i hela Sandtaget och på Sandfältet. De har föreslagit de åtgärder som nu genomförts för att rensa upp, bevara och visa upp Sandtaget och dess funktion som uttag för ballast till båtar som skulle segla hem över Östersjön.

Ekologigruppen har också haft ett uppdrag att inventera naturvärdet och föreslå åtgärder för Dansberget, Fläskberget, Kvarnberget, Trouvilles badplats samt Västerudden. Detta för att Hemmanets mark på ett hållbart sätt ska kunna användas av allmänheten.

Vilka åtgärder på dessa ställen som ska genomföras tar styrelsen ställning till under hösten.