Eknö Hemman Samfällighetsförening


Eknö Hemman är präglat av långa traditioner att verka för ett Sandhamn vi vill bevara och utveckla.

Aktuellt

Våra verksamhetsområden

Hamnen

Sandhamnshöjden

Mark & Vägar

En ren och snygg ö

Våra lokaler